Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018

Είσοδος Χρήστη

Ελληνικό Ινστιτούτο κατά της Απάτης (Hellenic ACFE)

Το Ελληνικό Ινστιτούτο κατά της Απάτης (Hellenic ACFE) είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο και δραστηριοποιείται στη χώρα μας από το 2008 ως επίσημο παράρτημα του διεθνούς επαγγελματικού οργανισμού των πιστοποιημένων ελεγκτών κατά της απάτης, γνωστού ως Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). Τα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού βρίσκονται στο ΄Ωστιν του Τέξας στις ΗΠΑ και έχει παρουσία σε 60 χώρες με 80.000 μέλη συνολικά. Αποστολή του είναι να περιορίσει τις επιπτώσεις που προκαλούν η απάτη και η διαφθορά διεθνώς και να συνδράμει τα μέλη του στην ανίχνευση, διερεύνηση και αποτροπή σχετικών περιστατικών. Στο πλαίσιο αυτό, το ACFE απονέμει επαγγελματικές πιστοποιήσεις (CFEs) μετά από συμμετοχή σε ειδικές εξετάσεις, θέτει υψηλές προδιαγραφές (Standards) για την αναγνώριση των πιστοποιημένων ελεγκτών, παρέχει υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κυβερνήσεις και παρακινεί - προωθεί τη γενική (δημόσια) εμπιστοσύνη στην ακεραιότητα, αντικειμενικότητα και τον επαγγελματισμό των Πιστοποιημένων Ερευνητών Απατών. Δεν είναι τυχαίο πως ο τίτλος του CFE έχει καταχωρηθεί ως ένα από τα πιο εμπορεύσιμα διαπιστευτήρια σήμερα και αναγνωρίζεται σαν κρίσιμη δεξιότητα ακόμη και από το FBI.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο κατά της Απάτης με την παροχή άρτιων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τη διοργάνωση σχετικών εκδηλώσεων, σε συνεργασία με καταξιωμένους επαγγελματίες του είδους, Έλληνες και ξένους, καθώς και με πανεπιστημιακούς και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς, έχει καταστεί ένα ισχυρό, αξιόπιστο και αποτελεσματικό όργανο στη μάχη κατά της απάτης και της διαφθοράς. Ως εκ τούτου, με την παραγωγή άριστα καταρτισμένων στελεχών στον τομέα της ανίχνευσης, διερεύνησης και καταπολέμησης της απάτης αλλά και με τη συνεργασία του με όλους τους αρμόδιους φορείς, έχει γίνει πόλος έλξης εδραιώνοντας την παρουσία του στη χώρα μας.

  • ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
  • ΑΡΓΥΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
EY
  • ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α
ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α
  • ΧΟΡΗΓΟI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ AUDIOVISUAL
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR