Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018

Σε ποιους απευθύνεται

 • Fraud Examiners
 • Internal Auditors
 • Compliance Officers
 • Risk Managers
 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Μέλη Audit Committees
 • Legal Counsels
 • Ανώτατα Διοικητικά Στελέχη
 • ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΑΡΓΥΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
EY
 • ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
 • ΧΟΡΗΓΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α
ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α
 • ΧΟΡΗΓΟI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΧΟΡΗΓΟΣ AUDIOVISUAL
 • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR