Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018

Είσοδος Χρήστη

Ταυτότητα συμπόσιου

Το Συμπόσιο αναλύει επίκαιρα θέματα πρόληψης, διαχείρισης και καταπολέμησης της απάτης, υπό το πρίσμα διαφόρων επιχειρηματικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων (όπως ασφάλιση, αθλητισμός, υγεία κ.α.) σκιαγραφώντας τις τάσεις του αύριο.

Πρόκειται για την τρίτη διοργάνωση του συνεδρίου: οι προηγούμενες διοργανώσεις αποτελούν σημείο αναφοράς για την ελληνική κοινότητα των fraud examiners, αλλά και του εγχώριου επιχειρείν, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 700 συμμετέχοντες.

Η παρακολούθηση του συνεδρίου εξασφαλίζει 8 CPEs.

  • ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
  • ΑΡΓΥΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
EY
  • ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α
ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α
  • ΧΟΡΗΓΟI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ AUDIOVISUAL
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR