Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018

Τατιάνα Αναστασιάδη

Διαχείριση Αντιδικιών & Διερευνήσεων Alvarez & Marsal, Ελλάδα - Αντιπρόεδρος, Ελληνικού Ινστιτούτου κατά της Απάτης

Τατιάνα Αναστασιάδη
Τατιάνα Αναστασιάδη

Η Τατιάνα Αναστασιάδη είναι Manager στο τμήμα Διαχείρισης Εταιρικών Αντιδικιών & Διενέξεων της Alvarez & Marsal Ελλάδος, έχοντας πάνω από 10 χρόνια εμπειρία σε θέματα πρόληψης, διαχείρισης και καταπολέμησης περιπτώσεων απάτης καθώς και τη διαχείριση εταιρικών αντιδικιών σε διαφόρους κλάδους. Έχει συμμετάσχει ως ομιλήτρια σε διάφορα συνέδρια του κλάδου καθώς και έχει παραδώσει σχετικά εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου κατά της Απάτης και είναι πιστοποιημένη ελεγκτής περιπτώσεων απάτης (CFE) καθώς και πιστοποιημένη ελεγκτής περιπτώσεων προσπάθειας νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (CAMS). Συγχρόνως κατέχει μεταπτυχιακές σπουδές (ΜΒΑ) από το ALBA Business School.

  • ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
  • ΑΡΓΥΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
EY
  • ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α
ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α
  • ΧΟΡΗΓΟI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ AUDIOVISUAL
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR