Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018

Είσοδος Χρήστη

Βασίλης Μονογυιός

Senior Manager, Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, Όμιλος Eurobank

Βασίλης Μονογυιός
Βασίλης Μονογυιός

Ο Βασίλης Μονογυιός είναι Senior Manager στην Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου Eurobank (Head of Center of Excellence for Audit Standards and Methodology). Κατέχει τους επαγγελματικούς τίτλους του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (ΣΟΕΛ) και του Εσωτερικού Ελεγκτή (CIA, CRMA).

Η εμπειρία του αφορά σε ελεγκτικές και συμβουλευτικές εργασίες σε περιοχές όπως: εταιρική στρατηγική και διακυβέρνηση, εσωτερικός έλεγχος, διαχείριση κινδύνων, βελτίωση εταιρικών διαδικασιών και αναδιοργάνωση, σε διαδικασίες εξαγορών και συγχωνεύσεων και σε εργασίες εκθέσεων πληροφόρησης.

Έχει σημαντικό ερευνητικό, συγγραφικό και διδακτικό έργο σε θέματα σχετικά με τις ανωτέρω γνωστικές περιοχές, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

  • ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
  • ΑΡΓΥΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
EY
  • ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α
ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α
  • ΧΟΡΗΓΟI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ AUDIOVISUAL
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR