Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018

Λήδα Παπαδή

Δικηγόρος, Ιδρυτικό Μέλος ΣΕΚΑΣΕ

Λήδα Παπαδή
Λήδα Παπαδή

Η Λήδα Παπαδή είναι δικηγόρος και ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ), με εμπειρία στην διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε θέματα καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Εργάζεται ως Νομική Σύμβουλος με εξειδίκευση σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης, ναυτικού και εταιρικού δικαίου, καθώς και στον τομέα των δανειοδοτήσεων και αγοραπωλησιών πλοίων.

Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (LL.M.) στο Ναυτικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Southampton (UK).

  • ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
  • ΑΡΓΥΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
EY
  • ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α
ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α
  • ΧΟΡΗΓΟI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ AUDIOVISUAL
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR