Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018

Ανδρέας Αποστολόπουλος

Υποστράτηγος

Ανδρέας Αποστολόπουλος
Ανδρέας Αποστολόπουλος

Γεννήθηκε στην Πάτρα Αχαΐας. Κατατάχθηκε στο Σώμα της πρώην Αστυνομίας Πόλεων το Δεκέμβρη του 1982 και αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας 1989. Παρακολούθησε το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών της Αστυνομικής Ακαδημίας (2002). Υπηρέτησε σε μάχιμες Υπηρεσίες (Τμήματα Τάξης, Ασφάλειας και Τροχαίας) και επιτελικές θέσεις περιφερειακών Υπηρεσιών Τάξης και Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς επίσης και σε Γεν. Γραμματεία Πρωθυπουργού.

Το 2002 εκπαιδεύτηκε σε Θέματα Ασφάλειας Εγκαταστάσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής(ΗΠΑ). Συμμετείχε με επιτυχία σε σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων και παρακολούθησε διάφορα συνέδρια, ημερίδες και διαλέξεις σε εξειδικευμένα θέματα Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας. Τον Απρίλιο του 2014 προήχθη στο βαθμό του Ταξιάρχου κι ανέλαβε καθήκοντα ως Διευθυντή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ασφαλείας Πελοποννήσου (ΠΔΑ) και τον Αύγουστο του 2014 ανέλαβε ως Γενικός Διευθυντής της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας.

Τον Μάρτιο του 2015 προήχθη στο βαθμό του Υποστράτηγου και ανέλαβε καθήκοντα ως Γενικός Διευθυντής της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας . Την 23/01/2017 τοποθετήθηκε στη θέση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, που θεωρείται ειδική Υπηρεσία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4249/2014, έχει ως αποστολή την πρόληψη, έρευνα και καταστολή οικονομικών εγκλημάτων που τελέστηκαν σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων του Δημοσίου και της εθνικής οικονομίας γενικότερα και εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και την έρευνα, πρόληψη και καταστολή της αδήλωτης και της ανασφάλιστης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής, ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν συνιστούν αξιόποινες πράξεις, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, εκτός από τους χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Είναι έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων.

  • ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
  • ΑΡΓΥΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
EY
  • ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α
ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α
  • ΧΟΡΗΓΟI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ AUDIOVISUAL
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR