Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018

Παναγιώτης Αλεξάκης

Συντονιστής

Καθηγητής Οικονομικής των Επιχειρήσεων & Αγορών, ΕΚΠΑ

Παναγιώτης Αλεξάκης
Παναγιώτης Αλεξάκης

Ο Παναγιώτης Αλεξάκης είναι Καθηγητής της Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Αγορών, στον στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπήρξε υπότροφος του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης». Έχει διδάξει και στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και στο Ελληνικό και Κυπριακό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

Ασχολήθηκε με την σύνδεση του πανεπιστημίου με τις επιχειρήσεις και την εγκαθίδρυση μίας αμοιβαία επωφελούς αμφίδρομης σχέσης, σε διάφορες δράσεις. Επίσης, εργάστηκε για την ανάπτυξη των νησιωτικών επιχειρήσεων της Ελλάδος και της Ευρώπης αλλά και για την άρση της απομόνωσης των νησιωτικών περιοχών. Για τις πιο πάνω δραστηριότητες του έχει τιμηθεί από το πανεπιστήμιο, τα νησιωτικά επιμελητήρια της χώρας και ενώσεις επιμελητηρίων. Έχει εργαστεί στο Υπουργείο Εθνικής οικονομίας, στην Τράπεζα της Ελλάδος (επρώτευσε στο διαγωνισμό εισαγωγής), έχει εργασθεί ως σύμβουλος σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, και έχει αναλάβει διάφορες διοικητικές θέσεις.

Έχει αξιόλογη συμβολή στην ελληνική κεφαλαιαγορά, ως επικεφαλής της οργάνωσης και λειτουργίας της αγοράς παράγωγων προϊόντων και ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, 1998 – 2004. Το ερευνητικό του έργο επικεντρώνεται στα γνωστικά αντικείμενα οικονομικής των επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικής και έχει αναγνωριστεί διεθνώς. Διατελεί Διευθυντής του Κέντρου Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  • ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
  • ΑΡΓΥΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
EY
  • ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α
ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α
  • ΧΟΡΗΓΟI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ AUDIOVISUAL
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR