Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018

Γιάννης Δρακούλης

Senior Manager, Τμήμα Διερεύνησης Οικονομικής Απάτης και Εταιρικών Αντιδικιών της ΕΥ στην Ελλάδα

Γιάννης Δρακούλης
Γιάννης Δρακούλης

Ο Γιάννης Δρακούλης εξειδικεύεται σε θέματα έρευνας και εντοπισμού απάτης, στη δημιουργία πλαισίου πρόληψης και αντιμετώπισης της απάτης, στη διενέργεια ειδικών ελέγχων που σχετίζονται με το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των σύγχρονων επιχειρήσεων. Διαθέτει σημαντική διεθνή εμπειρία σε σύνθετα έργα διερεύνησης απατών, ελέγχου και αξιολόγησης συμμόρφωσης εταιρειών που υπόκεινται στο Νόμο περί Πρακτικών Διαφθοράς στην Αλλοδαπή και στο Νόμο Καταπολέμησης της Δωροδοκίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και υποστήριξης στην εκδίκαση υποθέσεων εταιρικών αντιδικιών.

Είναι ο εισηγητής του μαθήματος «Διερεύνηση Οικονομικών Απατών» του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στον Εσωτερικό Έλεγχο του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στην «Απάτη και Εγκληματολογική Ανάλυση» (LLM) από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και στα «Πληροφοριακά Συστήματα στις Επιχειρήσεις» από το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt του Εδιμβούργου και πτυχίου Οικονομικής Επιστήμης από το Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Είναι Πιστοποιημένος Ερευνητής Απατών (CFE), Πιστοποιημένος Ελεγκτής Πληροφοριακών Συστημάτων (CISA), Πιστοποιημένος περί ξεπλύματος Χρήματος (CAMS) και Πιστοποιημένος Ευρωπαίος Ελεγκτής Απάτης ( European Registered Fraud Auditor).

  • ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
  • ΑΡΓΥΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
EY
  • ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α
ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α
  • ΧΟΡΗΓΟI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ AUDIOVISUAL
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR