Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018

Παναγιώτης Σ. Γεωργίου

Χαιρετισμοί

Πρόεδρος HACFE

Παναγιώτης Σ. Γεωργίου
Παναγιώτης Σ. Γεωργίου

O Παναγιώτης Γεωργίου είναι από τον Απρίλιο του 2013 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ καθώς και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της. Επίσης από το Νοέμβριο του 2016 είναι Πρόεδρος του ΔΣ της ΠΑΕΓΑΕ (θυγατρική εταιρία της Εθνικής Τράπεζας).

Υπηρέτησε στην Εθνική Τράπεζα από το Σεπτέμβριο του 1973 μέχρι το Μάρτιο του 2016, εργαζόμενος αρχικά σε διάφορες θέσεις στο δίκτυο Καταστημάτων και στη συνέχεια (από το 1984) στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου της ΕΤΕ, εξαντλώντας όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας. Παράλληλα συμμετείχε σε πλήθος επιτροπών και Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών Εταιριών της, ενώ από το Δεκέμβριο του 2012 άσκησε τα καθήκοντα του Βοηθού Γενικού Διευθυντή Δικτύου της Εθνικής Τράπεζας.

Στο πλαίσιο των καθηκόντων του στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου και ειδικότερα από τη θέση του Διευθυντή Ειδικών Ελέγχων και Αντιμετώπισης Απατών, χειρίστηκε πολύπλοκες υποθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε χώρες που δραστηριοποιούνταν θυγατρικές της Εθνικής Τράπεζας (όπως Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία κ.λπ.). Επίσης σχεδίασε και υλοποίησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετικό με την πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση ζητημάτων απάτης, που αποτέλεσε τη βάση ενημέρωσης των υπαλλήλων και στελεχών του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, με στόχο την υιοθέτηση κουλτούρας μηδενικής ανοχής (Zero tolerance) σε τέτοια φαινόμενα.

Είναι κάτοχος των πιστοποιήσεων CFE (Certified Fraud Examiner) και CRMA (Certification in Risk Management Assurance), Πρόεδρος από το 2011 του Ελληνικού Ινστιτούτου κατά της Απάτης (Hellenic ACFE) και μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (ΕΙΕΕ) και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Ο Παναγιώτης Γεωργίου είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Τραπεζική Διοίκηση. Επιπλέον, συμμετέχει στην επιστημονική ομάδα του μεταπτυχιακού προγράμματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών “Διοίκηση & Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων & Οργανισμών” με κατεύθυνση τον Εσωτερικό Έλεγχο.

  • ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
  • ΑΡΓΥΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
EY
  • ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α
ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α
  • ΧΟΡΗΓΟI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ AUDIOVISUAL
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR