Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018

Επαμεινώνδας Χάνδρος

Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου & Κανονιστικής Συμμόρφωσης , WIND HELLAS

Επαμεινώνδας Χάνδρος
Επαμεινώνδας Χάνδρος

Ο Επαμεινώνδας Χάνδρος τα τελευταία 6 χρόνια έχει τη θέση του Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής συμμόρφωσης της Wind Hellas.

Η εμπειρία του τα τελευταία 20 χρόνια προέρχεται από θέσεις εσωτερικού ελέγχου και λειτουργιών αλλά και από διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας έχοντας εργαστεί στην Εθνική Τράπεζα, Coca Cola –HBC, PwC, Μ.Ι. Μαϊλλης, Νίκας και Carrefour. Έχει συμμετάσχει, σε πάνω από 10 χώρες, σε έργα χρηματοοικονομικών και λειτουργικών αναδιαρθρώσεων, ελέγχους δέουσας επιμέλειας (due diligence), ελέγχους λειτουργικούς και διερεύνησης απάτης. Έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει την εγκατάσταση ελεγκτικών εργαλείων και έχει συμμετάσχει σε διάφορες διαδικασίες συγχωνεύσεων.

Έχει πτυχίο στη Λογιστική & Χρηματοοικονομικά από το American College of Greece και μεταπτυχιακό σε Internal Audit & Management από το CASS. Κατέχει πιστοποιήσεις CIA & CRMA (IIA-US), CFE (ACFE) , και CCEP-I (SCCE).

  • ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
  • ΑΡΓΥΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
EY
  • ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α
ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α
  • ΧΟΡΗΓΟI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ AUDIOVISUAL
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR