Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018

Χριστόφορος Ζαρόκωστας

Προϊστάμενος της Δ/νσης Εσωτερικού Ελέγχου, Εθνική Ασφαλιστική

Χριστόφορος  Ζαρόκωστας
Χριστόφορος Ζαρόκωστας

Ο κ. Χριστόφορος Ζαρόκωστας, είναι ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της ΑΕΕΓΑ «Η ΕΘΝΙΚΗ», μέλους του Ομίλου της Εθνικής Τραπέζης (ΕΤΕ). Διαθέτει 15ετή εμπειρία στον Εσωτερικό Έλεγχο, έχοντας συνεισφέρει σημαντικά στον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση επιχειρηματικών κινδύνων.

Έχει διενεργήσει πληθώρα λειτουργικών ελέγχων και ελέγχων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Εθνική Τράπεζα, την Interamerican και την ΑΕΕΓΑ «Η ΕΘΝΙΚΗ», ενώ συνέβαλε σημαντικά στην πρώτη εφαρμογή της Νομοθεσίας Sarbanes-Oxley s404 στην τελευταία. Έχει επίσης διενεργήσει και αργότερα επιβλέψει ειδικούς ελέγχους, υποθέσεις απάτης ενώ έχει επιτυχώς συνεισφέρει στην ανάπτυξη εργαλείων και σεναρίων για πρόληψη και αντιμετώπιση της απάτης.

Είναι κάτοχος πτυχίου Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Πιστοποιημένος Ελεγκτής Κατά της Απάτης (CFE). Είναι μέλος της Επιτροπής Διαφάνειας & Πρόληψης της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, Μέλος του Διεθνούς Φορέα Πιστοποιημένων Ελεγκτών Απάτης (ACFE) και μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (ΗΙΙΑ). Από το 2012, είναι εισηγητής σε παρουσιάσεις του Ελληνικού Ινστιτούτου Κατά της Απάτης (HACFE) σε θέματα διαχείρισης της Ασφαλιστικής Απάτης.

  • ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
  • ΑΡΓΥΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
EY
  • ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α
ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α
  • ΧΟΡΗΓΟI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ AUDIOVISUAL
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR